Co je každoroční dar 300 Kč a k čemu slouží

  

... aneb podstata a smysl daru na obecnou činnost spolku  

 
 
 

Vážení a milí rodiče i ostatní,

 

   při základní škole máme jako rodiče svou "rodičovskou" organizaci - spolek Patron. Ten existuje zcela nezávisle na škole a  hlavní smyslem jeho existence je spolupráce se školou.

 

    Abychom jako rodiče mohli také něco nabízet, je potřeba, aby si spolek obstarával finanční prostředky. Ty mu dobrovolně poskytujeme jako rodiče my, a to jednou ročně, společně s tzv. školním fondem. Formálně jde o dar, pouze členové spolku poskytují tento dar spolku jako povinný členský příspěvek (jde přibližně o 25 rodičů z celé školy).

 

  Jedna z položek tzv. školního fondu je tedy uveden i finanční dar ve výši 300 Kč na veškerou činnost spolku Patron, která nijak nesouvisí s případými dalšími projekty.

 

   Tím, že je spolek “rodičovskou” organizací, úzce spolupracuje se školou v celé řadě obvyklých aktivit. K těm nejčastějším aktivitám spolku přitom patří:

 

   - zajištění cen do nejrůznějších školních soutěží (např. literární, fotografické)

 

   - nákup knih do školní knihovny pro děti všech věkových kategorií

 

   - financování malých projektů jednotlivých tříd (např. příprava divadelního představení)

 

   - mikulášský program pro všechny děti, od prvňáčků až po deváťáky

 

   - zajištění programu a upomínek na stěžejní momenty dětí ve škole (pasování prvňáčků na čtenáře, upomínkové dárky pro páťáky při přestupu na druhý stupeň a pro deváťáky při ukončení školy).

 

   Jde tedy o aktivity, které jsou placeny z našich rodičovských peněz, které spolek obdrží a slouží všem dětem z celé školy. Jde o dar, který je ze své podstaty vždy dobrovolný a je tedy na nás, zda jej zahrneme do platby školního fondu či nikoli. Škola jej podle výše platby školního fondu následně přeúčtovává spolku.

      

   Věříme, že tyto informace pomáhají k jednoznačnému pochopení financování celoškolních aktivit spolku pro všechny děti   a případně i financování dílčích projektů pro jasně danou skupinu dětí prostřednictvím spolku. 

 

Děkujieme Vám za pozornost a pochopení a těšíme se na další spolupráci, 

Kateřina Círová, předsedkyně

Alena Marková a Lýdie Mazurová, členky výkonného výboru

Kalendář akcí