5. ročník

Slovníček MORE 1 - 2nd edition

MORE 1

Slovní zásoba k učebnici More 1 v češtině


5.B a 5.C - AJ - Macháčková

Únor

Present Continuous

Přítomný čas průběhový - prezentace


Present Simple

Přítomný čas prostý - prezentace

Kalendář akcí