6. ročník

VÝSLEDKY KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE

Výsledky konverzační soutěže v AJ 2018/19

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V AJ

Témata


Slovníček MORE 1 - 2nd edition

Domácí úkol + příprava na test (sk. Rosická)

Tento pracovní list slouží jako příprava na test, který budeme psát hned ve sředu po Vánocích (3. 1.).


MORE 1

Slovní zásoba k učebnici More 1 v češtině

Past Simple

Minulý čas prostý


Present Continuous

Přítomný čas průběhový

Present Simple

Přítomný čas prostý

Kalendář akcí