8. ročník

FUTURE SIMPLE TENSE

FUTURE SIMPLE TENSE with will

VÝSLEDKY KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE

Výsledky konverzační soutěže v AJ 2018/19MORE 2

Slovní zásoba k učebnici More 2 v češtině

Present Perfect Simple

Předpřítomný čas prostý - prezentace


Past Continuous

Minulý čas průběhový - prezentace

Past Simple

Minulý čas prostý - prezentace


Present Continuous

Přítomný čas průběhový - prezentace

Present Simple

Přítomný čas prostý - prezentace

Kalendář akcí