Fyzika 6. ročník 2018/19

Hustota a její měření

Co je hustota, jak ji zjistíme ...

Síla a její měření

Co je síla, jaké jsou její projevy, gravitační síla, měření


Elektrický obvod - Applet

elektrický obvod - applet

Laboratorní cvičení

jejich zpracování a hodnocení


Hmotnost a její měření

Hmotnost, převody jednotek, měření

Objem a jeho měření

Objem, převody jednotek, měření objemu pevných, kapalných a plynných těles


Délka a její měření

Délka, převody jednotek, délková měřidla, chyby měření

Fyzikální veličiny

Fyzikální veličiny a jejich jednotky


Atomy, molekuly a jejich vlastnosti

Co je atom, molekula, jaké jsou jejich vlastnosti

Voda

Voda okolo nás ...


Tělesa a látky

Co je těleso, látka a jaké jsou jejich vlastnosti

Co se skrývá pod pojmem fyzika

Co je fyzika, čím se zabývá ...


Hodnocení

Co vše zahrnuje výsledná známka z fyziky.

Pomůcky

Co potřebujete na hodiny fyziky.

Kalendář akcí