Matematika 8. ročník 2018/19


Válec

Vlastnosti, povrch, objem

Mnohočleny - násobení

Násobení mnohočlenů Příklady na procvičování i s výsledky:-)


Mnohočleny - sčítání a odčítání

Sčítáme a odčítáme ... příklady na procvičování:-)

Mnohočleny

Co je mnohočlen ...


Číselné výrazy a výrazy s proměnnými

Co to je, jak je řešíme, hodnota výrazů ...

Thaletova kružnice

a její využití při konstrukce tečen kružnice z boduKružnice, kruh

Co je kružnice a jaká je její délka, co je kruh, jaký je jeho obvod a obsah ...

Pythagorova věta

Co nám říká ...


Druhá odmocnina

Co je druhá odmocnina, jak ji vypočítáme zpaměti, ...

Druhá mocnina

Co je mocnina, jak počítáme zpaměti, ...


OPAKUJEME

Celá čísla, zlomky, procenta, promile

Portfolio

Co má vaše portfolio obsahovat  a jaká jsou kritéria jeho hodnocení ... odevzdat  13.5.


Hodnocení

Co vše zahrnuje výsledná známka z matematiky.

Pomůcky

Co potřebujete na hodiny matematiky.

Kalendář akcí